SUNA ACUM
0769.222.200
Cos0Item(s)

Nu aveti nici un produs in cosul de cumparaturi

Product was successfully added to your shopping cart.

CLAUZE ȘI CONDIȚII ȘI GDPR

Ne rezervăm dreptul să înregistrăm şi să stocăm următoarele informaţii referitoare la accesarea site-ului dezinfectant-maini.ro: dată,Nume, Prenume, Locatie, adresa livrare, pagină, IP, agent utilizator, rezoluţie ecran, referer.

Este interzisă accesarea acestui site cu programe de download automat fără permisiunea expresă din partea noastră. Ne rezervăm dreptul de a stoca logurile complete şi de a întreprinde măsurile legale împotriva persoanelor sau firmelor care accesează site-ul dezinfectant-maini.ro cu astfel de programe.

DEFINIŢII

Fiecare dintre expresiile menţionate în Termenii şi Condiţiile de Utilizare (în continuare Condiţii) va avea următoarea semnificaţie:


Cont Client sau Cont: desemnează contul deschis de un Utilizator conform procedurii descrise la Secţiunea „Înregistrarea Contului de Client”;
Contract – contractul la distanţă încheiat, prin intermediul Site-ului, între Societate şi Client, în conformitate cu prezentele Condiţii;
Client/Utilizator: orice persoană fizică sau juridică care, ulterior, înregistrării unui Cont, utilizează, în scopuri comerciale, profesionale sau de altă natură serviciile Societăţii;
Consumator: orice persoană fizică care achiziţionează, utilizează sau consumă produse ori beneficiază de prestarea unor servicii, în afară activităţii sale profesionale, în baza unui Contract încheiat cu Grup Editorial DZC S.R.L.;
Comerciant: orice persoană fizică sau juridică, care, în contractele încheiate în condiţiile prezentelor Condiţii, acţionează în cadrul activităţii sale profesionale;
Site: semnifică domeniul de internet www.dezinfectant-maini.ro si subdomeniile acestuia;
Societate: desemnează Grup Editorial DZC cu sediul social în sos. Dudesti-Pantelimon, nr. 42, Rams Center, sector 3, Bucuresti, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. Nr. reg. com./an: J40/134488/2017
cod fiscal :RO38027313 , având contul nr. RO07BTRLRONCRT0404306201 deschis la Banca Transilvania sucursala Pantelimon.

ÎNREGISTRAREA CONTULUI DE CLIENT / UTILIZATOR

Pentru crearea unui Cont de client, orice persoană interesată trebuie să acceseze secţiunea intitulată “Contul meu” şi să urmeze procedura de înregistrare descrisă pe Site. Definitivarea Contului este condiţionată de completarea integrală a câmpurilor obligatorii, evidenţiate şi marcate corespunzător în formularul de înregistrare.

Completarea formularului de înregistrare presupune furnizarea de către Client a unor informaţii corecte şi complete. Totodată, prin crearea Contului, Clientul declară că acesta este deţinătorul legal a adresei de e-mail şi a tuturor datelor prezentate. Clientul trebuie să se asigure de corectitudinea şi acurateţea datelor furnizate, această obligaţie subzistând pe întreaga durată a existenţei Contului. Este interzisă înregistrarea unui Cont prin care se urmăreşte inducerea în eroare cu privire la identitatea deţinătorului legal sau a informaţiilor ce vor fi asociate Contului.

Utilizarea Contului presupune existenţa identităţii între deţinătorul Contului şi beneficiarul final al acestuia. Numele de Utilizator/Contul şi parola aferentă au caracter individual şi netransmisibil. Utilizatorul îşi asumă întreaga răspundere pentru păstrarea confidenţialităţii informaţiilor asociate Contului său. Utilizatorul este de acord să sesizeze Societatea în legătura cu orice utilizare neautorizată a parolei şi a înregistrării pe Site.

PROCEDURA DE COMANDĂ A PRODUSELOR

Pentru a comanda produsele comercializate de către Societate puteţi opta pentru oricare din următoarele modalităţi:

  1. 1) Comandă on-line folosind magazinul virual www.dezinfectant-maini.ro
  2. 2) Comandă rapidă prin telefon: 0769.222.200 / 0766.424.242 (Program L-V: 09.00 – 18.00)
  3. 3) Comandă prin e-mail la adresa: contact@dezinfectant-maini.ro

În măsura în care Clientul a plasat comanda prin intermediul Site-ului, procesarea acesteia se va realiza 24 de ore, astfel că termenul de livrare a produselor comandate va fi de 24 de ore de la momentul procesării comenzii. În cazuri excepţionale, de exemplu condiţii meteorologice nefavorabile, livrarea în zone greu accesibile sau în perioade foarte aglomerate din an (Black Friday, Crăciun, etc.), livrarea poate suferi întârzieri.

Comanda se consideră valabilă numai după ce Societatea confirmă Clientului prin e-mail sau telefon posibilitatea onorării acesteia.
Comenzile introduse în aceeaşi zi de către acelaşi Client se cumulează automat într-o singură comandă pentru care se vor emite facturile aferente fiecarei comenzi in parte, cu ramburs unic.

Plata produselor se poate realiza fie prin sistem ramburs, la momentul recepţionarii de către Client a bunurilor comandate, fie prin transfer bancar. În situaţia în care Clientul optează pentru plata prin transfer bancar, iar viramentul nu se efectuează de către Client în Condiţiile comunicate de către Societate, comanda va fi considerată anulată şi nu va mai fi onorată. Societatea va putea dispune aceeaşi sancţiune şi în cazul în care datele furnizate de către Client, pe Site sunt incomplete şi/sau incorecte.

Preţurile produselor prezentate pe Site includ TVA.

Livrarea produselor se face prin curier, costurile de transport fiind suportate de catre Client. Costurile de livrare sunt dupa cum urmează:

în ţară – 16.99 lei.
Pentru localitatile care nu se afla in reteaua Urgent-Cargus taxa de livrare este de 19.60 lei.
Detalii : https://www.urgentcargus.ro/DOC/aria-de-acoperire.pdf

REFERITOR LA CLIENŢI ŞI COMENZI ( GDPR)

Drepturile utilizatorilor site-urilor<

GRUP EDITORIAL DZC, in calitate de operator de date cu caracter personal, a implementat masurile tehnice si organizatorice pentru a asigura respectarea drepturilor utilizatorilor site-urilor (persoane vizate conform RGPD), si anume:

  1. Dreptul de acces inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea operatorului ca prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care il privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.
  2. Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
  3. Dreptul la opozitie vizeaza dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are cu precadere dreptul de a se opune prelucrarii in orice moment.
  4. Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte stocate. Rectificarea trebuie comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate (demonstrabile).
  5. Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) inseamna dreptul persoanei vizate de a solicita sa ii fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.
  6. Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.
  7. Colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal obtinute prin intermediul site-ului www.dezinfectant-maini.ro este realizata cu respectarea prevederilor Regulamentul nr. 679/2016. Pentru orice informari sau solicitari in baza dreptului persoanelor vizate conform RGPD, va puteti adresa GRUP EDITORIAL DZC la adresa de email: gdpr@dezinfectant-maini.ro.

Scopurile si temeiurile legale ale prelucrarii

Categoriile de date cu caracter personal colectate si prelucrate de catre GRUP EDITORIAL DZC

Prin completarea oricarui formular pus la dispozitie pe site-ul web www.dezinfectant-maini.ro va exprimati acordul expres cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de GRUP EDITORIAL DZC, atat manual cat si automat, in scopul de a fi contactat de GRUP EDITORIAL DZC cu privire la solicitarea dumneavoastra, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) – RGPD.

În ce mod folosim datele Dumneavostră

Vom folosi datele tale, doar cu acordul tău, în diferite forme. În tabelul prezentat, am detaliat tipurile de date colectate de la tine și cum le utilizăm noi.